Werkwijze

In mijn praktijk voor psychosociale therapie zijn belangrijke thema’s in de behandeling:

  • Zelfbewustwording
  • Zelftrouw
  • Bij zichzelf komen
  • Inzichten verschaffen in leer- en gedragsstoornissen
  • Hoe om te gaan met gedragsuitingen thuis en op school

Individuele contacten

  • Gesprekken vormen de basis
  • Creatieve verwerking: dans, muziek, rollenspel en tekenen
  • Inspiratief luisteren
  • Lichaamswerk
  • Integratie- en energiebehandelingen

Coaching en begeleiding

Dezelfde technieken als hierboven

Ongetwijfeld heeft u op grond van bovenstaande veel vragen. Deze kunnen in een persoonlijk gesprek worden beantwoord of toegelicht.